Tillgängliga e-tjänster

Ansökan om forskningsfinansiering

Ansökan om forskningsmedel: Utmaningar för ett sammanhängande totalförsvar, steg 1
MSB avser att under högst fem år finansiera ca två forskningsprojekt inom området Utmaningar för ett sammanhängande totalförsvar. Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor. Utlysningen sker i 2 steg. I första steget välkomnas forskare att lämna in en intresseanmälan senast 27 maj 2019.
Ansökan om forskningsmedel: Brand och olyckor - åtgärder och effekter, steg 2 OBS! Endast för inbjudna forskare från steg 1
Ansökan om forskningsmedel: Forskning och samhällsnytta
Utlysningen syftar till att finansiera utvecklingssamarbeten som bygger på forskning inom området samhällsskydd och beredskap. Målet är att dessa samarbeten dels bidrar till ökad kunskap om processen från forskning till samhällsnytta, dels leder till tillämpning av genomförd forskning.