Tillgängliga e-tjänster

Ansökan om forskningsfinansiering

Ansökan om forskningsmedel: Brand och olyckor - åtgärder och effekter, steg 2 OBS! Endast för inbjudna forskare från steg 1
Ansökan om forskningsmedel: Forskning och samhällsnytta
Utlysningen syftar till att finansiera utvecklingssamarbeten som bygger på forskning inom området samhällsskydd och beredskap. Målet är att dessa samarbeten dels bidrar till ökad kunskap om processen från forskning till samhällsnytta, dels leder till tillämpning av genomförd forskning.