Tillgängliga e-tjänster

Ansökan om forskningsfinansiering

Ansökan om forskningsmedel: Planeringsmedel Horisont 2020
MSB inbjuder koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020. Inriktningen ska vara mot samhällsskydd och beredskap.
Ansökan om forskningsmedel: Multipla naturhändelser steg 2 OBS! endast för inbjudna forskare från steg 1
Ansökan om bidrag för forskningsprojekt inom området Multipla naturhändelser. Utlysningen sker i två steg, steg ett är avslutat och detta är ansökan steg två för de som gått vidare i ansökningsprocessen.
Ansökan om forskningsmedel: Utmaningar för ett sammanhängande totalförsvar, steg 1
MSB avser att under högst fem år finansiera ca två forskningsprojekt inom området Utmaningar för ett sammanhängande totalförsvar. Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor. Utlysningen sker i 2 steg. I första steget välkomnas forskare att lämna in en intresseanmälan senast 27 maj 2019.