Till innehåll på sidan

Tillgänglighet för MSB:s e-tjänsteportal

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur MSB:s e-tjänsteportal uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Om du behöver information från e-tjänsteportalen i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss på nedanstående sätt. Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här tjänsten är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

Webbplatsen där MSB:s e-tjänsteportal är publicerad har beroenden till andra äldre webbplatser, som gör att vissa problem inte kan lösas för den enskilda webbplatsen. Vissa av e-tjänsternas blanketter i PDF-format automatgenereras, vilket idag skapar vissa tillgänglighetsproblem.

  Beskrivning WCAG Nivå
1 Webbläsare och hjälpmedel kan inte identifiera sidans språk. 3.1.1 Ange sidans språk i koden A
2 Om man surfar med hjälpmedel eller med tangentbordsnavigering kan man inte hoppa i innehållet 2.4.1 Hoppa förbi återkommande innhåll A
3 Vissa blanketter i PDF-format är inte helt tillgängliga. 1.1.1  Beskriv med text allt innehåll som inte är text 1.3.1  Ange i kod vad sidans olika delar har för roll A
4 E-tjänsterna har brister i hur väl synlig en komponent är vid tabfokus, detta gör det svårt för seende att avgöra vart på sidan man är och navigerar. 2.4.7 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus AA
5 Fel som uppstår indikeras inte på ett sätt som är bra för skärmläsare. Detta bör förbättras genom att t.ex. märka upp den container som idag summerar felen med t.ex. aria-live. Så fort en uppdatering görs på sidan med nytt innehåll behöver detta förmedlas för skärmläsare. 4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus AA
6 I tjänster för att ansöka om forskningsfinansiering är delen för att ange medsökande svår att använda med skärmläsare. Tjänstens funktionen för att lägga till och ta bort medsökande ger inte tillräcklig feedback till skärmläsare när man lägger till eller tar bort rader. 4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
AA

 

A
7 Funktionen för att ladda upp bilagor, förklarar inte tillräckligt bra för en skärmläsare vad som skall laddas upp eller vad som är obligatoriskt. Detta gör att användare med skärmläsare endast får höra ”ladda upp”. 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
3.3.2 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
A
A
8 Formulär generellt, behöver tydliggöras vad som skall anges, i vilket format. För datum kan man med fördel i etiketten skriva det format som förväntas: Datum (yyyy-mm-dd) och för en skärmläsare en aria-label på samma etikett: aria-label=” Ange vilket datum du vill åka. I formatet, år, månad, dag,” 3.3.2 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter A
9 Framåt och bakåt knapp behöver beskrivas lite bättre för användare med hjälpmedel, en stödtext som beskriver vilket nästa steg är o.s.v. 2.4.4 Skriv tydliga länkar A
10 Summering - ändra sidans uppgifter knappar, samma länktext för alla, går inte särskilja 3.3.2 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

A


AA

 

11 Summering - ändra sidans uppgifter knappar, samma länktext för alla, går inte särskilja  2.4.4 Skriv tydliga länkar
12 Öppna pdf ikonen genom att klicka på pdf filen, sensoriska kännetecken ej tillåtet, överlag göra det tydligare vad det är för pdf fil man öppnar.  1.3.3 (A) Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken  A
13 Öppna pdf ikonen genom att klicka på pdf filen, sensoriska kännetecken ej tillåtet, överlag göra det tydligare vad det är för pdf fil man öppnar.  1.3.3 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken  A
14 Underskrift - bilderna för varje signeringsalternativ läses upp då de ligger i länken, de kan ligga utanför länken.  2.4.4 Skriv tydliga länkar  A
15 Funktionen för att ladda upp bilagor har felaktigt uppmärkt kod på vissa ställen, t.ex. när man laddat upp en fil så blir fältet en tabell där man kan ta bort filen, vilket inte fungerar bra med skärmläsare.  4.1.1 Se till att koden validerar  A

Punkt 3-15 beror på brister i den produkt som MSB använder för att skapa e-tjänster. MSB har rapporterat bristerna till leverantören. Så snart som bristerna är åtgärdade kommer MSB att uppgradera de berörda tjänsterna för att dra nytta av förbättringarna.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av e-tjänsteportalen enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

De webbplatser som E-tjänsteportalen har beroenden till är under avveckling. Därför kommer inte fel som beror på dessa beroenden (3.1.1 och 2.4.1) kunna åtgärdas förrän dessa är avvecklade och en ny plattform är på plats.

Hur vi testat tjänsten

  • Vi har testat E-tjänsteportalens tillgänglighet själva och med stöd av externa konsulter.
  • Senaste bedömningen gjordes senast 2020-02-10 och är godkänd av tjänstens tjänsteägare.
  • Tjänsten publicerades senast 2020-02-17.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-02-10.