Till innehåll på sidan

Available e-services

Utlysning av forskningsmedel

Postdoktoralt stöd 2020

MSB utlyser finansiering av postdoktorala tjänster inom området samhällsskydd och beredskap. Sista ansökningsdag är onsdagen den 30 september 2020. Beviljade projekt ska påbörjas under första halvåret 2021.

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Opens: 8/12/2020
Closes: 9/30/2020

Tillsammans för ett säkrare samhälle

Området samhällsskydd och beredskap utvecklas och förändras ständigt. För att kunna möta de samhällsutmaningar som vi står inför krävs bl.a. ett stärkt systemperspektiv där olika aktörers vilja och förmåga att bidra tas till vara.

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Opens: 9/1/2020
Closes: 10/22/2020

Tjänster för test av plattformen

Enkelt formulär för test av signeringstjänsten