Till innehåll på sidan

Available e-services

Utlysning av forskningsmedel

Automated and autonomous cyber security

Autonom teknologi och automatisering skapar möjligheter och utmaningar för informations- och cybersäkerhet. MSB ser att autonom teknologi och automatisering kommer att prägla digitaliseringen och därigenom fungera som motorer när uppgifter som idag sköts av människor i större grad förs över till informationssystem. Det är troligt att den utvecklingen kommer att vara genomgående positiv under normala förhållanden, men det är mer oklart hur de nya systemen kommer att kunna fungera under mer störda förhållanden, och vilken motståndskraft digitaliserade tjänster som automatiserats eller arbetar autonomt kommer att kunna ha när de sätts under press. MSB ser därför att forskning om sådana teknologier och deras möjliga tillämpningar behövs, och att en djupare förståelse för säkerhetsutmaningarna och säkerhetsmöjligheterna som de här teknikerna medför i till exempel skydd av kritisk infrastruktur och samhällsviktiga tjänster är av stort intresse.Opens: 6/8/2020
Closes: 9/9/2020

OBS! Endast för inbjudna forskare från steg 1

Syftet med utlysningen är att bidra till ökad kunskap om aktuella och centrala utmaningar.Opens: 6/10/2020
Closes: 9/14/2020