Välkommen till MSB:s e-tjänsteportal

Information om MSB:s e-tjänsteportal

Här hittar du MSB:s e-tjänster. För att använda e-tjänsterna behöver du en svensk e-legitimation. Mer om e-legitimering hittar du på DIGG:s sidor.

Information om e-legitimering på DIGG.se.

Webbläsaren Microsoft Edge stöder inte Telias e-legitimation, använd i så fall en annan webbläsare.

Om kontaktuppgifter och avisering

Kontaktuppgifter

För att ta del av MSB:s e-tjänster behöver vi först få tillgång till dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna används enbart när vi behöver komma i kontakt med dig i samband med de ärenden du skapar. Du måste välja minst ett av sätten att bli kontaktad. Du hittar dina kontaktuppgifter under Mina kontaktuppgifter.

Avisering

När något har hänt i dina ärenden skickar vi en avisering till dig, via e-post eller sms beroende på hur du har valt att vi ska kontakta dig. När du får en ny avisering kan du logga in här och få mer information under Mina ärenden.

E-tjänsteportalen tillhandahåller ett eget utrymme där din information lagras under tiden som du arbetar med den. Informationen i det egna utrymmet är inte tillgänglig för MSB:s handläggare och är inte en inkommen handling hos myndigheten. När du skickar in informationen i e-tjänsten registreras den som en inkommen handling hos MSB och får ett diarienummer. Om flera personer ska underteckna det du skickar in till MSB så inkommer informationen till MSB när den sista undertecknaren skrivit under.