E-tjänster

Om kontaktuppgifter och avisering

Kontaktuppgifter

För att ta del av MSB:s e-tjänster behöver vi först få tillgång till dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna används enbart när vi behöver komma i kontakt med dig i samband med de ärenden du skapar. Du måste välja minst ett av sätten att bli kontaktad. Du hittar dina kontaktuppgifter under Mina kontaktuppgifter.

Avisering

När något har hänt i dina ärenden skickar vi en avisering till dig, via e-post eller sms beroende på hur du har valt att vi ska kontakta dig. När du får en ny avisering kan du logga in här och få mer information under Mina ärenden.

Visar 19 av 19 träffar


Utlysning av forskningsmedel

 • Ansökan om forskningsmedel Postdoktoralt stöd 2024 STÄNGD
  Postdoktoralt stöd 2024, forskningsbidrag
  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst. Länk till blankett ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

  Öppnar: 2024-08-28 08:00
  Stänger: 2024-10-24 13:00

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

 • Ansökan om forskningsmedel Planeringsmedel Horisont Europa - år 2024
  Bidrag för planering av projekt inom Horisont Europa
  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst. Länk till blankett ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.


  Öppnar: 2024-03-13 08:00
  Stänger: 2024-09-26 13:00

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

Explosiva varor och sprängämnesprekursorer

 • Ansökan om tillstånd till förvärv, införsel, innehav och användning av sprängämnesprekursorer
  Ansökan om tillstånd till sprängämnesprekursorer
  Enligt EU-förordning 2019/1148 och lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer måste enskilda ha tillstånd från MSB för att förvärva, införa, inneha och använda ”sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner”.
  Det gäller produkter som innehåller:
  • Mer än 16 vikt% nitrometan (motsvarar mer än 12 volym% för RC-bränslen)
  • Mer än 3 vikt% salpetersyra
  • Mer än 15 vikt% svavelsyra
  • Mer än 12 vikt% väteperoxid

  Med ”enskilda” avses privatpersoner och andra som inte har ett yrkesmässigt behov av produkterna. En förutsättning för att få tillstånd är att produkten i fråga är nödvändig för att utöva verksamheten eller hobbyn, vilket MSB kommer att pröva. Sökandes lämplighet att inneha produkten kommer att prövas av Polismyndigheten.

  Utförligare information om reglerna finns på MSB:s webbplats www.msb.se/prekursorer

  Innan du ansöker, vänligen beakta detta:
  • Ta ställning till om du faktiskt har ett behov innan du ansöker, eller om du kan använda andra produkter exempelvis med lägre halt av aktuellt ämne.
  • Är du under 18 år är det din vårdnadshavare som ska göra ansökan.
  • Har du tidigare haft motsvarande tillstånd, ange ärendenumret för detta i din ansökan.
  • Vill du ändra i ett tillstånd som är giltigt i minst ett år till ska du inte ansöka igen. Ta istället kontakt med den handläggare som anges i beslutet för en ändring.
  • Det tar drygt en månad att behandla en ansökan. Det kommer inte att gå snabbare om du ansöker flera gånger.
  • Om du har frågor om din ansökan, ring MSB på 0771-240240 och säg att du vill prata med någon på enheten för explosiva varor.

  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst. Länk till blankett ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

 • Ansökan om tillstånd till handladdning av ammunition för överlåtelse
  Ansökan om tillstånd till handladdning av ammunition för överlåtelse enligt LBE
  Handladdning är tillverkning av ammunition till handeldvapen utan automatiska hjälpmedel. Den som vill överlåta (ge bort eller sälja) egenladdad ammunition till någon annan måste ha tillstånd från MSB för tillverkning av explosiva varor enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Under vissa omständigheter behövs ibland tillverkningstillstånd även för att anordna kurser i handladdning.

  Den som har licens för skjutvapen till jakt och målskytte får utan annat tillstånd handladda ammunition för eget bruk till sina vapen. Under dessa omständigheter är det också tillåtet att hantera upp till 5 kg krut och tändhattar utan förvarings- och överföringstillstånd. Krut och tändhattar måste dock förvaras i säkerhetsskåp och giltig vapenlicens uppvisas för säljaren vid inköp.

  Mer information finns under rubriken Handladdning av ammunition på msb.se
  (Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se)

  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst. Länk till blankett ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

 • Ansökan om tillstånd till destruktion av pyroteknisk utrustning för fordon (PU)
  Ansökan om tillstånd till destruktion av pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU)
  Enligt bestämmelserna i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) måste ett företag eller en enskild person ha tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att destruera pyroteknisk utrustning för fordon (PU). En föreståndare behöver utses som ska godkännas av MSB. Om verksamhetsutövaren har för avsikt att förvara PU i samband med destruktion söks även tillstånd för det hos MSB och det är då inte nödvändigt att söka ett separat tillstånd till förvaring från kommunen.

  Mer information finns på msb.se (Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se)

  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst. Länk till blankett ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

 • Ansökan om godkännande av föreståndare eller deltagare för hantering av explosiva varor
  Anmälan av föreståndare och deltagare enligt 9 och 9 a § lagen (2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor
  Om du eller din verksamhet som hanterar explosiva varor har tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan du gå vidare med din anmälan av deltagare och föreståndare i denna e-tjänst.

  Om du eller din verksamhet enbart har tillstånd till hantering av explosiva varor från kommunen är det istället till den tillståndsgivande kommunen du ska vända dig med din anmälan.


  Föreståndare och deltagare i verksamhet med explosiva varor ska enligt 9 och 9a§ lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) anmälas till tillståndsmyndigheten och prövas avseende lämplighet. Bestämmelser och vilka uppgifter som ska ingå i anmälan finns i MSB:s föreskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva varor MSBFS 2021:3. Uppgifterna i anmälan är endast ett underlag för prövning av lämplighet.

  Mer information om detta finns på MSB:s webbplats (Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se)

  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst. Länk till blankett ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

Övriga anmälningar och ansökningar

 • Ansökan om ändringar i ett befintligt godkännande av utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods
  Ansökan om ändringar i ett befintligt godkännande av utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods
  Via den här e-tjänsten anmäler man ändringar i ett befintligt godkännande att bedriva utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods. De krav som ställs på dig som utbildningsanordnare och din ansökan framgår av ADR-S, kapitel 8.2 och bilaga S, del 20. Det är kontaktpersonen för verksamheten som fyller i och ansöker om ändringar i ett befintligt godkännande.

  Innan du börjar i webbansökningsformuläret för anmälan om ändringar i det befintliga godkännandet rekommenderar MSB att du har alla ansökningsuppgifter som ska ändras klara.

  De dokument som ska bifogas vid ändringar måste vara i PDF-format. Ha dessa filer klara innan du börjar fylla i din ansökan. Aktuella dokument kan vara:

  - intyg som styrker lärarens pedagogiska kompetens,
  - intyg som styrker lärarens kunskap i de delar av regelverket de ska utbilda inom,
  - registreringsbevis från Bolagsverket eller registerutdrag från Skatteverket. (Det får inte vara äldre än tre månader),
  - utbildningsprogram i det fall inte MSB:s utbildningsprogram används,
  - överenskommelsen, om en sådan finns, med annan aktör avseende genomförande av praktiska övningar i ”Första hjälpen” och/eller ”Brand och spill”.

  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst. Länk till blankett ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

 • E-tjänster för MSB:s skolor
  I denna e-tjänst kan du som nuvarande, antagen eller framtida studerande vid MSB:s skolor göra följande:
  · Ansöka om studieuppehåll eller avbrott
  · Ansöka om byte skola/studieform
  · Ansöka om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet
  · Ansöka om anstånd
  · Ansöka om återupptagande av studier vid beviljat uppehåll

  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst. Länk till blankett ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

 • Ansökan om godkännande av utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods
  Ansökan om godkännande av utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods
  Via den här e-tjänsten ansöker du om ett godkännande att bedriva utbildning av förare av fordon som transporterar farligt gods. De krav som ställs på dig som utbildningsanordnare och din ansökan framgår av ADR-S, kapitel 8.2 och bilaga S, del 20. Du kan även läsa mer om det på MSB:s hemsida på msb.se. Det är kontaktpersonen för verksamheten som fyller i och ansöker om ett godkännande.

  De dokument som ska bifogas ansökan måste vara i format PDF. Ha helst dessa filer klara innan du börjar fylla i din ansökan.

  Dokumenten är:
  - intyg som styrker alla lärares pedagogiska kompetens,
  - intyg som styrker alla lärares kunskap i de delar av regelverket de ska utbilda inom,
  - registreringsbevis från Bolagsverket eller registerutdrag från Skatteverket,
  - utbildningsprogram i det fall inte MSB:s utbildningsprogram används,
  - överenskommelsen, om en sådan finns, med annan aktör avseende genomförande av praktiska övningar i ”Första hjälpen” och/eller ”Brand och Spill".

  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst. Länk till blankett ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

 • Ansökan om behörighet till Sefari
  Ansökan om behörighet till systemet Sefari
  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst. Länk till blankett ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

E-tjänster för utländsk e-legitimation (Foreign eID)

Dessa e-tjänster är åtkomliga både via svensk och utländsk e-legitimation

 • Ansökan om ändringar i ett befintligt godkännande av utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods
  Ansökan om ändringar i ett befintligt godkännande av utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods
  Via den här e-tjänsten anmäler man ändringar i ett befintligt godkännande att bedriva utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods. De krav som ställs på dig som utbildningsanordnare och din ansökan framgår av ADR-S, kapitel 8.2 och bilaga S, del 20. Det är kontaktpersonen för verksamheten som fyller i och ansöker om ändringar i ett befintligt godkännande.

  Innan du börjar i webbansökningsformuläret för anmälan om ändringar i det befintliga godkännandet rekommenderar MSB att du har alla ansökningsuppgifter som ska ändras klara.

  De dokument som ska bifogas vid ändringar måste vara i PDF-format. Ha dessa filer klara innan du börjar fylla i din ansökan. Aktuella dokument kan vara:

  - intyg som styrker lärarens pedagogiska kompetens,
  - intyg som styrker lärarens kunskap i de delar av regelverket de ska utbilda inom,
  - registreringsbevis från Bolagsverket eller registerutdrag från Skatteverket. (Det får inte vara äldre än tre månader),
  - utbildningsprogram i det fall inte MSB:s utbildningsprogram används,
  - överenskommelsen, om en sådan finns, med annan aktör avseende genomförande av praktiska övningar i ”Första hjälpen” och/eller ”Brand och spill”.

  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst. Länk till blankett ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

 • Ansökan om tillstånd till handladdning av ammunition för överlåtelse
  Ansökan om tillstånd till handladdning av ammunition för överlåtelse enligt LBE
  Handladdning är tillverkning av ammunition till handeldvapen utan automatiska hjälpmedel. Den som vill överlåta (ge bort eller sälja) egenladdad ammunition till någon annan måste ha tillstånd från MSB för tillverkning av explosiva varor enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Under vissa omständigheter behövs ibland tillverkningstillstånd även för att anordna kurser i handladdning.

  Den som har licens för skjutvapen till jakt och målskytte får utan annat tillstånd handladda ammunition för eget bruk till sina vapen. Under dessa omständigheter är det också tillåtet att hantera upp till 5 kg krut och tändhattar utan förvarings- och överföringstillstånd. Krut och tändhattar måste dock förvaras i säkerhetsskåp och giltig vapenlicens uppvisas för säljaren vid inköp.

  Mer information finns under rubriken Handladdning av ammunition på msb.se
  (Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se)

  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst. Länk till blankett ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

 • Ansökan om godkännande av utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods
  Ansökan om godkännande av utbildning för förare av fordon som transporterar farligt gods
  Via den här e-tjänsten ansöker du om ett godkännande att bedriva utbildning av förare av fordon som transporterar farligt gods. De krav som ställs på dig som utbildningsanordnare och din ansökan framgår av ADR-S, kapitel 8.2 och bilaga S, del 20. Du kan även läsa mer om det på MSB:s hemsida på msb.se. Det är kontaktpersonen för verksamheten som fyller i och ansöker om ett godkännande.

  De dokument som ska bifogas ansökan måste vara i format PDF. Ha helst dessa filer klara innan du börjar fylla i din ansökan.

  Dokumenten är:
  - intyg som styrker alla lärares pedagogiska kompetens,
  - intyg som styrker alla lärares kunskap i de delar av regelverket de ska utbilda inom,
  - registreringsbevis från Bolagsverket eller registerutdrag från Skatteverket,
  - utbildningsprogram i det fall inte MSB:s utbildningsprogram används,
  - överenskommelsen, om en sådan finns, med annan aktör avseende genomförande av praktiska övningar i ”Första hjälpen” och/eller ”Brand och Spill".

  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst. Länk till blankett ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

 • Ansökan om tillstånd till destruktion av pyroteknisk utrustning för fordon (PU)
  Ansökan om tillstånd till destruktion av pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon (PU)
  Enligt bestämmelserna i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) måste ett företag eller en enskild person ha tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att destruera pyroteknisk utrustning för fordon (PU). En föreståndare behöver utses som ska godkännas av MSB. Om verksamhetsutövaren har för avsikt att förvara PU i samband med destruktion söks även tillstånd för det hos MSB och det är då inte nödvändigt att söka ett separat tillstånd till förvaring från kommunen.

  Mer information finns på msb.se (Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se)

  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst. Länk till blankett ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

 • Ansökan om godkännande av föreståndare eller deltagare för hantering av explosiva varor
  Anmälan av föreståndare och deltagare enligt 9 och 9 a § lagen (2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor
  Om du eller din verksamhet som hanterar explosiva varor har tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan du gå vidare med din anmälan av deltagare och föreståndare i denna e-tjänst.

  Om du eller din verksamhet enbart har tillstånd till hantering av explosiva varor från kommunen är det istället till den tillståndsgivande kommunen du ska vända dig med din anmälan.


  Föreståndare och deltagare i verksamhet med explosiva varor ska enligt 9 och 9a§ lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) anmälas till tillståndsmyndigheten och prövas avseende lämplighet. Bestämmelser och vilka uppgifter som ska ingå i anmälan finns i MSB:s föreskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva varor MSBFS 2021:3. Uppgifterna i anmälan är endast ett underlag för prövning av lämplighet.

  Mer information om detta finns på MSB:s webbplats (Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se)

  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst. Länk till blankett ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

Cybersäkerhetskollen

 • Cybersäkerhetskollen
  Här kan du från och med 3 april 2024 rapportera in Cybersäkerhetskollen. Cybersäkerhetskollen är ett verktyg som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informations- och cybersäkerhetsarbete i samhällsviktiga verksamheter som omfattas av NIS-regleringen.

  För mer information och vanliga frågor hänvisar vi till www.msb.se/cybersakerhetskollen (Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se)

  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänst.


  Öppnar: 2024-04-03 08:00
  Stänger: 2024-09-06 12:00

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

Rakel

Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor

 • Ansökan om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor
  Ansökan om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot Naturolyckor
  Kommuner kan söka statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor hos MSB. Bidrag kan lämnas med upp till 60 procent av åtgärdens kostnad och kommuner kan söka bidrag för att skydda befintlig bebyggelse mot översvämning, ras, skred eller erosion.

  Information om statsbidraget samt vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan finns här (Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se).

  Använd anvisningarna i Vägledning Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor – regler och riktlinjer för ansökan (Klicka här för att öppna vägledningen)när du fyller i din ansökan.

  Ansökningsperioderna är :
  •första (icke röda) måndagen i januari till första måndagen i mars
  •första (icke röda) måndagen i juni till första måndagen i september.

  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länk till e-tjänsten. Ta kontakt med oss om du av någon anledning inte vill eller kan ansöka via e-tjänsten.

  Mer om hur e-legitimering fungerar hittar du på DIGG:s sidor (Klicka här för att komma direkt till informationen på DIGG.se).


  Öppnar: 2024-06-03
  Stänger: 2024-09-02 17:00

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.

 • E-tjänst för komplettering och redovisning - statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor
  Denna e-tjänst används för komplettering av en befintlig ansökan samt för del- och slutredovisning av pågående respektive slutförda åtgärder.

  För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in och klickar sedan på länken till e-tjänsten. Uppge det ärendenummer som ansökan gäller (20XX-XXXXX) och välj typ av inlämning (komplettering, delredovisning eller slutredovisning)

  I en delredovisning lämnas uppgifter om utfört arbete och upparbetade kostnader för att genomföra åtgärden mm.
  I Vägledning Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor - regler och riktlinjer för ansökan (Klicka här för att öppna vägledningen)finns information om vad som ska ingå i en slutredovisning.

  Ta kontakt med oss om du av någon anledning inte vill eller kan använda e-tjänsten.

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  Du behöver logga in för att kunna använda e-tjänsten

  För att kunna använda e-tjänsten så behöver du logga in.