Tillgänglighetsredogörelse

Denna text beskriver hur MSB:s e-tjänsteportal uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här tjänsten följer delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Om du behöver information från e-tjänsteportalen i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss så här:

  • skicka e-post till registrator@msb.se 
  • ring vår växel på telefon 0771-240 240

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Om du upptäcker problem utöver de som finns beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet


Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning


Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här tjänsten är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Information om standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.


Vilket innehåll som inte är tillgängligt ser du i tabellen nedan.


Kända tillgänglighetsproblem

Bristerna i tillgängligheten beror på det system som MSB använder för att skapa e-tjänster. MSB har rapporterat bristerna till leverantören. När bristerna är åtgärdade kommer MSB att uppdatera e-tjänsteportalen.

Beskrivning WCAG
Vissa blanketter i PDF-format är inte helt tillgängliga.

1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text.

1.3.1 Ange vad sidans olika delar har för roll

Fel som uppstår indikeras inte på ett sätt som är bra för skärmläsare. När en uppdatering sker på sidan behöver det förmedlas till skärmläsaren, till exempel genom att märka upp den container som idag summerar felen med till exempel aria-live. 4.1.3 Se till att hjälpmedel presenterar meddelanden som inte är i fokus.
I tjänster för att ansöka om forskningsfinansiering är delen för att ange medsökande svår att använda med skärmläsare. Tjänstens funktion för att lägga till och ta bort medsökande ger inte tillräckligt med feedback till skärmläsaren när man lägger till eller tar bort rader.

4.1.3 Se till att hjälpmedel presenterar meddelanden som inte är i fokus.

1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

Det behöver tydliggöras vad som ska fyllas i och i vilket format som datumet ska fyllas i. 3.3.2 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter.
Framåt och bakåtknapp behöver beskrivas bättre för användare med hjälpmedel. Till exempel en stödtext som beskriver vilket nästa steg är. 2.4.4 Skriv tydliga länkar
För sektioner för underskrift så behöver inte bilderna för varje signeringsalternativ läsas upp. De ska ligga utanför länkarna. 2.4.4 Skriv tydliga länkar
Funktionen för att ladda upp bilagor har felaktigt uppmärkt kod på vissa ställen. Till exempel när man har laddat upp en fil blir fältet en tabell där man kan ta bort filen, vilket inte fungerar bra med skärmläsare. 4.1.1 Se till att koden validerar.

 

Hur vi testat tjänsten

Vi har testat E-tjänsteportalens tillgänglighet själva och med stöd av externa konsulter.
Senaste bedömningen gjordes 2020-09-21 och är godkänd av tjänsteägaren.
Tjänsten publicerades senast 2020-08-14.
Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-10-14.