Till innehåll på sidan

Available e-services

Utlysning av forskningsmedel

Det behövs ny kunskap och metodik så att riskhantering kan göras ur ett systemperspektiv där många aktörer arbetar gemensamt med riskhantering och där olika organisationers inbördes beroenden påverkar den slutliga förmågebedömningen. Det finns även ett behov av att utveckla ett sammanhängande system för hantering av risker, som omfattar lokal, regional och nationell riskbedömning samt riskhantering.

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Opens: 3/24/2021
Closes: 4/28/2021

Hälsa och miljö för personal vid brand eller händelser med farliga ämnen

Steg 1 av tvåstegsutlysning: intresseanmälan.

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Opens: 4/26/2021
Closes: 6/16/2021