Till innehåll på sidan

Välkommen till MSB:s e-tjänsteportal

 

Information om MSB:s e-tjänsteportal

Här hittar du MSBs e-tjänster. För att använda e-tjänsterna behöver du en svensk e-legitimation. Mer om e-legitimering hittar du på DIGG:s sidor (Klicka här för att komma direkt till informationen på DIGG.se). Webbläsaren Microsoft Edge stöder inte Telias e-legitimation, använd i så fall en annan webbläsare.

Som ny användare måste du registrera en kontaktväg vid första inloggningen. Det gör du under fliken Mina Uppgifter. Kontaktvägen används för att kunna avisera dig när det händer något i ditt inskickade ärende.

Under fliken E-tjänster hittar du de e-tjänster som MSB tillhandahåller.

Under fliken Mina Ärenden hittar du information om dina inskickade ärenden.

E-tjänsteportalen tillhandahåller ett eget utrymme där din information lagras under tiden som du arbetar med den. Informationen i det egna utrymmet är inte tillgängligt för MSB:s handläggare och är inte en inkommen handling hos myndigheten. När du skickar in informationen i e-tjänsten registreras den som en inkommen  handling hos MSB och får ett diarienummer. Om flera personer ska underteckna det ni skickar in till MSB så inkommer informationen till MSB när den sista undertecknaren skrivit under.

 

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas enligt reglerna i allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. MSB behöver dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende. De personuppgifter MSB behandlar om dig delas med CGI Sverige AB, det personuppgiftsbiträde vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. MSB kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att MSB är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer MSB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Mer om behandling av personuppgifter hittar du på msb.se (Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se)

 

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgängligshetsredogörelsen för etjanst.msb.se finns här: tillgänglighetsredogörelse