Till innehåll på sidan

Välkommen till MSB:s e-tjänsteportal

Information om MSB:s e-tjänsteportal

Här hittar du MSBs e-tjänster. För att använda e-tjänsterna behöver du en svensk e-legitimation. Mer om e-legitimering hittar du på DIGG:s sidor (Klicka här för att komma direkt till informationen på DIGG.se). Webbläsaren Microsoft Edge stöder inte Telias e-legitimation, använd i så fall en annan webbläsare.

Som ny användare måste du registrera en kontaktväg vid första inloggningen. Det gör du under fliken Mina Uppgifter. Kontaktvägen används för att kunna avisera dig när det händer något i ditt inskickade ärende.

Under fliken E-tjänster hittar du de e-tjänster som MSB tillhandahåller.

Under fliken Mina Ärenden hittar du information om dina inskickade ärenden.

E-tjänsteportalen tillhandahåller ett eget utrymme där din information lagras under tiden som du arbetar med den. Informationen i det egna utrymmet är inte tillgängligt för MSB:s handläggare och är inte en inkommen handling hos myndigheten. När du skickar in informationen i e-tjänsten registreras den som en inkommen  handling hos MSB och får ett diarienummer. Om flera personer ska underteckna det ni skickar in till MSB så inkommer informationen till MSB när den sista undertecknaren skrivit under.

 

Behandling av personuppgifter 

De personuppgifter som du lämnar ifrån dig här kommer att behandlas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det är MSB som är personuppgiftsansvarig och den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att utföra myndighetsutövning.

MSB är en myndighet. Meddelanden och uppgifter som skickas in till MSB blir därför som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

De medarbetare på MSB som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

Du kan begära att få en kopia av de personuppgifter som MSB behandlar om dig. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. När MSB behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av personuppgifter.

Om du anser att MSB har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan kontakta MSB:s dataskyddsombud via myndighetens växeltelefonnummer (0771-240 240) eller via epostadressen dso@msb.se.

Mer om behandling av personuppgifter hittar du på msb.se (Klicka här för att komma direkt till informationen på msb.se)

 

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgängligshetsredogörelsen för etjanst.msb.se finns här: tillgänglighetsredogörelse