Till innehåll på sidan

Tillgängliga e-tjänster

Utlysning av forskningsmedel

Det öppna samhället steg 1

Utlysningen ska bidra till ökad kunskap om aktuella och centrala utmaningar för Sveriges långsiktiga samhällsutveckling inom området demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Forskning behövs för att bättre förstå hur förmågor kan byggas för nya typer av kriser och utmaningar.Öppnar: 2020-02-24
Stänger: 2020-04-15

Bidrag för planering av projekt inom Horisont 2020

Stimulansmedel för att underlätta för svenska forskare att söka medel inom Horisont 2020. Utlysning av planeringsmedel sker årligen. Medel kan sökas i egenskap av projektkoordinator och/eller projektmedlem.Öppnar: 2020-02-17
Stänger: 2020-04-15