Till innehåll på sidan

Tillgängliga e-tjänster

Utlysning av forskningsmedel

OBS! Endast för inbjudna forskare från steg 1

Området samhällsskydd och beredskap utvecklas och förändras ständigt. För att kunna möta de samhällsutmaningar som vi står inför krävs bl.a. ett stärkt systemperspektiv där olika aktörers vilja och förmåga att bidra tas till vara.

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Öppnar: 2021-02-24
Stänger: 2021-03-30

Det behövs ny kunskap och metodik så att riskhantering kan göras ur ett systemperspektiv där många aktörer arbetar gemensamt med riskhantering och där olika organisationers inbördes beroenden påverkar den slutliga förmågebedömningen. Det finns även ett behov av att utveckla ett sammanhängande system för hantering av risker, som omfattar lokal, regional och nationell riskbedömning samt riskhantering.

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Öppnar: 2021-03-24
Stänger: 2021-04-28

Tjänster för test av plattformen

Enkelt formulär för test av signeringstjänsten