Till innehåll på sidan

Tillgängliga e-tjänster

Utlysning av forskningsmedel

Den sammanhängande beredskapen

Syftet med utlysningen är att höja samhällets kunskapsnivå utifrån en beredskap som omfattar krisberedskap och civilt försvar samt gränssnitten mot militärt försvar.

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Öppnar: 2021-09-30
Stänger: 2021-11-04

Hälsa och miljö för personal vid brand eller händelser
med farliga ämnen, steg 2

OBS! Endast öppen för inbjudna forskare från steg 1

Utlysningen genomförs i två steg och syftar till att undersöka två utmaningar:
• Skadliga ämnen vid brand och händelser med farliga ämnen
• Detektering av skadliga ämnen och övervakning av personalens exponering och hälsa

För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Öppnar: 2021-08-30
Stänger: 2021-10-04

Postdoktoralt stöd 2021


För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) ska endast användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.Öppnar: 2021-08-17
Stänger: 2021-09-30

Övriga anmälningar och ansökningar

Anmälan av föreståndare och deltagare enligt 9 och 9 a § lagen (2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor

Om du eller din verksamhet som hanterar explosiva varor har tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan du gå vidare med din anmälan av deltagare och föreståndare i denna e-tjänst.

Om du eller din verksamhet enbart har tillstånd till hantering av explosiva varor från kommunen är det istället till den tillståndsgivande kommunen du ska vända dig med din anmälan.


För att kunna använda e-tjänsten loggar du först in. Klicka sedan på länken till vänster (E-tjänst). Den högra länken (Blankett) kan användas i de fall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten på grund av tekniska problem eller om du saknar e-legitimation.